Sài Gòn phải chăng đẹp nhất là về đêm. Dòng người ngược xuôi vội vã ngày thường như chậm lại ...